El titular d’aquesta pàgina web és JUAN CARLOS ALONSO ALVAREZ, amb N.I.F. 35549354W, amb domicili al C/Espronceda nº 136, 08005 Barcelona.

L’accés a la página web de JUAN CARLOS ALONSO ALVAREZ es gratuït. Tot el continuo es propietat intelectual de JUAN CARLOS ALONSO ALVAREZ. Qualsevol utilització del mateixos contraria a les normes en materia de propiedad intelectual ser perseguida senos la legislació vigent.

Admin-poblenouAvís Legal