Serveis Notarials

El notari és un funcionari públic que proporciona als ciutadans la seguretat jurídica preventiva que promet la Constitució garantint la legalitat dels seus actes o contractes.
El notari exerceix en règim professional complint una important labor d’assessorament imparcial i consell als particulars, vetllant sempre per la part més feble.

Actes Notarials

Actes Notarials

Actes de presència, de notificació i requeriment, de manifestacions, de notorietat, de protocol·lització i documents, de subhasta...

Testaments / Herències

Testaments / Herències

Testament, Herències, Declaració d'hereus, Testament Vital.

Poders

Poders

El poder és un document notarial en el qual algú autoritza a un altra persona de la seva confiança per què el representi i realitzi en el seu nom un o diversos negocis jurídics. Tipologies: General, Especial, Plet, Bancari, Mercantil, Revocació.

Societats

Societats

Exprés, Societat Anònima, Societat Limitada, Estatuts Socials, Dissolució i Liquidació de Societat, Compravenda de Particions i Accions, Titularitat Real.

Compravendes

Compravendes

És el contracte amb el qual una persona transmet a un altre que pren una cosa (habitatge, automòbil, accions...), a canvi d'un preu en diners o signe que el representi.

Hipoteques

Hipoteques

Si té intenció de contractar una hipoteca amb una entitat financera, li demanem les dades de l'entitat en qüestió perquè ens remetin les condicions pactades i redactar la corresponent escriptura.

Demani la seva cita

Admin-poblenouServeis